Opinia prawna w przedmiocie możliwości dokonania zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej –zapomóg członkom OIPiP Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w zakresie objęcia członków samorządu pomocą z tytułu zachorowania na COVID-19

Sticky post

Przedmiotem opinii jest zagadnienie dotyczące możliwości dokonania zmian w aktualnie obwiązującym Regulaminie przyznawania pomocy finansowej – zapomóg członkom OIPiP w Jeleniej Górze oraz członkom innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (dalej zwany także: Regulamin) w zakresie objęcia członków samorządu pomocą z tytułu zachorowania na COVID- 19.

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR

W imieniu prof. dr hab. Michała Witta, Przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, pozwalam sobie przesłać stanowisko Komitetu w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 roku z prośbą o zapoznanie się.

Z poważaniem,

Dr hab. Marlena Szalata

Sekretarz naukowy
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Ankieta

Dzień dobry,

Jestem położną oraz studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzę badania dotyczące zawodu położnej. Chciałabym prosić o udostępnienie ankiety na Państwa stronie internetowej oraz jeżeli Państwo posiadają również na facebooku.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane do celów naukowych.

Ankieta dotyczy Evidence-based Practice (praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych, w skrócie EBP) oraz kompetencji zawodu położnej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqI-kKSNXkcfqwQZ8V64-g82Bi-kpW5VJPCI1pZabEiZU0qw/viewform?usp=sf_link

Z poważaniem:

Agnieszka Smerdka

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza

Bezpłatne szkolenie on-line nt. terapii oddechowej u chorych na COVID-19

Szanowni Państwo,

w imieniu dr hab. med. Szczepana Cofty w załączniku przekazuję Państwu zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu on-line dla personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad pacjentami w trakcie leczenia i po przebyciu COVID-19.

DziałaniaZespołuZarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 grudnia 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnościąróżnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
  2. Stanowisko nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  3. Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  4. Wspólna Konferencja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych – Pielęgniarki i Położnemówiądość.https://nipip.pl/pielegniarki-i-polozne-mowia-dosc/oraz pismo skierowane do Premiera o pilne spotkanie ze środowiskiem
  5. Monitoring aktów prawnych.

ZespółZarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wezwania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przez Wojewodów do wydania wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020, poz. 1845 ze zm.).
  2. List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz CzłonkówSamorząduPielęgniarek i Położnych.
  3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udziału Pani Prezes NRPiP w konsultacjach dotyczących strategii szczepień.
  4. Aktualizacja aktów prawnych z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19.

Webinarium „Wybrane problemy współczesnej onkologii”

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godzinie 18.00.

Praca w dniu 24-12-2020

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020r. (czwartek) biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, będzie nieczynne.
(wolny dzień za 26-12-2020r.)

Za utrudnienia – przepraszamy.

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Pacjenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dobro pacjenta,  zawsze było, jest i będzie dla polskich pielęgniarek i położnych najwyższym nakazem etycznym i prawnym. Wykwalifikowane kadry pielęgniarek i położnych to bezpieczeństwo pacjenta i prawidłowy proces diagnostyczny, leczniczy, pielęgnacyjny i rehabilitacyjny.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawodawca nie podziela tego najważniejszego, fundamentalnego założenia dla systemu ochrony zdrowia. W dobie epidemii, narastającego kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej przygotowuje nam rewolucyjną deformację w zakresie statusu i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej niewykwalifikowanych kadr medycznych spoza Unii Europejskiej.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén