Miesiąc: październik 2020 Strona 1 z 2

Uchwała nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15 października 2020 r.

W sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus


Świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej są obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standardów epidemiologicznych w okresie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
W związku z wciąż utrzymującym się ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentkami przebywającymi w domach należy utrzymać możliwość wykonywania i rozliczania wizyt/porad położnej, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjentki nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych. Należy podkreślić, że porady i wizyty z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, obejmujące opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, mogą w istotny sposób ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ułatwiać izolację osób, mogących zarażać wirusem innych oraz rozwiewać obawy podopiecznych dotyczące ich sytuacji zdrowotnej.
W sytuacji udzielania osobistej porady/konsultacji/badania pacjentki w środowisku domowym lub gabinecie położnej POZ, należy je odbywać z zachowaniem optymalnych i zalecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi w tym zakresie.
Należy bezwzględnie pamiętać o indywidualnym podejściu do każdej pacjentki, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych regionach kraju („obszar żółty” / „obszar czerwony”).
Uwzględniając aktualne, dostępne wytyczne zapobiegania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19 oraz specyfikę udzielania świadczeń zdrowotnych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej rekomenduje się
działania zaprezentowane poniżej.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23 października 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Praca dla Pielęgniarek

Centrum Medyczne Karpacz zatrudni pielęgniarki:

 • do Poradni Kardiologicznej w Karpaczu – system jednozmianowy – pełny etat
 • do Poradni Medicta w Jeleniej Górze – niepełny wymiar godzin
 • do oddziałów szpitalnych – system dwunastogodzinny
 • do Domu Seniora – Szklarska Poręba– system dwunastogodzinny

(Szklarska Poręba- kontakt tel: 883 358 125)

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (możliwe też zatrudnienie na kontrakt lub umowę zlecenie)

Proszę o kontakt telefoniczny lub i-mailowy:

Pielęgniarka Naczelna
Tel: 883 358 188, e-mail: a.bogusz@cmkarpacz.pl

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Anna Bogusz
Pielęgniarka naczelna

Centrum Medyczne Karpacz S.A.
ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
Tel. +48 883 358 188
www.cmkarpacz.pl, e-mail: a.bogusz@cmkarpacz.pl

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 października 2020 r.

Szanowna Państwo,
Poniżej przekazuję podjęte działania przez Zespół Zarządzania Kryzowego NIPIP:

 1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego (w załączeniu wraz z opinią);
 2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z 8 lipca 2018 r. (w załączeniu);
 3. Pismo do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca (w załączeniu);
 4. Pismo do Ministra Zdrowia w przedmiocie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu (w załączeniu);
 5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia dotacji dla samorządu pielęgniarek i położnych na rok 2021 (w załączeniu);
 6. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego (w załączeniu);
 7. Monitoring aktów prawnych (w załączeniu).

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski

Webinar: Interdyscyplinarne podejście do zawodu położnej

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w webinarze: Interdyscyplinarne podejście do zawodu położnej, którego organizatorem jest Polski Bank Komórek Macierzystych.

Data: Piątek, 23-10-2020 o godzinie 17:00

Tematy spotkania:

 1. Praktyka zawodowa położnej w nowej rzeczywistości
 2. Aktualne możliwości wykorzystania krwi pępowinowej i mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC)3. Leczenie ran w praktyce zawodowej położnej

Prelegenci:

 • Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz–Palus – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak – hematolog, immunolog, onkolog, transplantolog
 • Mgr Dorota Sadowska – pielęgniarka chirurgiczna*

Liczymy na Państwa obecność!

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI w PCZ Sp. z o.o. LWÓWEK ŚLĄSKI / GRYFÓW ŚLĄSKI

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI

w PCZ Sp. z o.o.  LWÓWEK ŚLĄSKI / GRYFÓW ŚLĄSKI

PCZ Sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych:

 • chirurgia, interna, CIP,  OAiIT w Lwówku Śląskim
 • ZOD w Gryfowie Śląskim

Webinarium „BADANIA KLINICZNE CZ.I”

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego, serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „BADANIA KLINICZNE CZ.I”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października br. o godzinie 18.00.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 października 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Webinarium „POWIKŁANIA W LECZENIU ONKOLOGICZNYM”.

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego, serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „POWIKŁANIA W LECZENIU ONKOLOGICZNYM”.

Strona 1 z 2

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén