Miesiąc: listopad 2020 Strona 1 z 2

Rehabilitacja po-covid-owa.

Witam, mamy w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. nowy pakiet, dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej
chorobie COVID -19. Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej ,
wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Zadaniem programu jest oddziaływanie lecznicze na osoby, u których zaprzestanie rehabilitacji spowodowałoby pogarszanie stanu zdrowia.
Bardzo proszę o udostępnienie, może ktoś potrzebuje

Pozdrawiam
Elżbieta Gajowniczek

Link do strony Uzdrowiska

Konferencja: „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”

Szanowni Państwo, w imieniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”,
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Opieka
długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” online. Konferencja została
objęta patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.opiekadlugoterminowa2020.pl

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 listopada 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

 1. NRPiP skierowała pismo do Ministra Zdrowia z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej Załącznik nr 1.
 2. NRPiP skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie usprawnienia wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach wydawanych pielęgniarkom i położnym – Załącznik nr 2.
 3. Prezes NRPiP wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – Załącznik nr 3.
 4. Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia
 5. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 20 listopada br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Informacja: SARS CoV-19 i zapomogi

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapomóg z tytułu zakażenia SARS CoV-19 informuję, że regulamin zapomóg obejmuje SARS CoV-19 jeżeli pielęgniarka/położna ciężko przechorowała zakażenie, była hospitalizowana, wymaga leczenia z tytułu deficytu zdrowotnego oraz złoży wniosek z wymaganą dokumentacją.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Słojewska – Poznańska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.

9. Kongres Prawa Medycznego

Szanowni Państwo,

w dniu 1 grudnia 2020 r., odbędzie się 9. Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, tym razem w wydarzenie w całości przeniesione zostanie do sieci. Wykłady prowadzone będą w formie live streamingu ze studia w Krakowie. Treści prezentowane podczas wydarzenia będą dostępne dla uczestników przez kolejnych 30 dni.

II Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych „Wiem, więc szczepię”

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatną telekonferencję:

II Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych „Wiem, więc szczepię”

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 listopada 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. Pisma skierowane do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kompetencji opiekuna medycznego oraz wyraźnego rozgraniczenia jego kompetencji od kompetencji pielęgniarki i położnej.
 2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.
 3. Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia w sprawie wydania poleceń skierowanych do wojewody w zakresie skierowania pielęgniarek
  i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 4. Pismo skierowane do Komisji Zdrowia Senatu RP w sprawie zmian do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
 5. Aktualizacja aktów prawnych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DziałaniaZespołuZarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 9 listopada 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Webinarium – PRACA PERSONELU MEDYCZNEGO W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowym webinarium „PRACA PERSONELU MEDYCZNEGO W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19)”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie:
https://apo-web-17-18-11-2020.konfeo.com/pl/groups

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.

Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji,

Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak —

PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K.
Koordynator
Programu Edukacji Onkologicznej

Strona internetowa PEO:
www.programedukacjionkologicznej.pl

Ankieta dla personelu pielęgniarskiego

Szanowni Państwo,

poniżej wysyłam link do mojej ankiety z prośbą o jej zamieszczenie i jeśli to możliwe dystrybucję. Nadmienię także, iż trwają równolegle badania personelu pielęgniarskiego we Włoszech na ten sam temat. Bardzo Państwu dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie

Z poważaniem

Jolanta Łodzińska

dr hab. Jolanta Łodzińska prof. uczelni
prodziekan do spraw studenckich i administracji
kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
UKSW Warszawa

Strona 1 z 2

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén