Miesiąc: grudzień 2020

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza

Bezpłatne szkolenie on-line nt. terapii oddechowej u chorych na COVID-19

Szanowni Państwo,

w imieniu dr hab. med. Szczepana Cofty w załączniku przekazuję Państwu zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu on-line dla personelu medycznego zaangażowanego w opiekę nad pacjentami w trakcie leczenia i po przebyciu COVID-19.

DziałaniaZespołuZarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 grudnia 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnościąróżnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
  2. Stanowisko nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  3. Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  4. Wspólna Konferencja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych – Pielęgniarki i Położnemówiądość.https://nipip.pl/pielegniarki-i-polozne-mowia-dosc/oraz pismo skierowane do Premiera o pilne spotkanie ze środowiskiem
  5. Monitoring aktów prawnych.

ZespółZarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wezwania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przez Wojewodów do wydania wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020, poz. 1845 ze zm.).
  2. List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz CzłonkówSamorząduPielęgniarek i Położnych.
  3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udziału Pani Prezes NRPiP w konsultacjach dotyczących strategii szczepień.
  4. Aktualizacja aktów prawnych z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19.

Webinarium „Wybrane problemy współczesnej onkologii”

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godzinie 18.00.

Praca w dniu 24-12-2020

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020r. (czwartek) biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, będzie nieczynne.
(wolny dzień za 26-12-2020r.)

Za utrudnienia – przepraszamy.

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Pacjenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dobro pacjenta,  zawsze było, jest i będzie dla polskich pielęgniarek i położnych najwyższym nakazem etycznym i prawnym. Wykwalifikowane kadry pielęgniarek i położnych to bezpieczeństwo pacjenta i prawidłowy proces diagnostyczny, leczniczy, pielęgnacyjny i rehabilitacyjny.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawodawca nie podziela tego najważniejszego, fundamentalnego założenia dla systemu ochrony zdrowia. W dobie epidemii, narastającego kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej przygotowuje nam rewolucyjną deformację w zakresie statusu i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej niewykwalifikowanych kadr medycznych spoza Unii Europejskiej.

Oferta pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przesyła ofertę pracy dla 4 pielęgniarek do pracy na Ekipie Wyjazdowej w
Bolesławcu i/lub na Ekipie Wyjazdowej w Zgorzelcu i/lub na Ekipie
Wyjazdowej w Lwówku i/lub na Ekipie Wyjazdowej Lubaniu.

Telefon do kontaktu: 74/6646327.

z poważaniem

Ewa Bielak


Ewa Bielak
Sekcja kadr
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

Do pobrania:

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén