1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wezwania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przez Wojewodów do wydania wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020, poz. 1845 ze zm.).
  2. List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz CzłonkówSamorząduPielęgniarek i Położnych.
  3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udziału Pani Prezes NRPiP w konsultacjach dotyczących strategii szczepień.
  4. Aktualizacja aktów prawnych z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19.