Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty
naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie
tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są
badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam
się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy
współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR

Uprzejmie również Państwa proszę o jak najszerszą dystrybucję ankiety do
Koleżanek i Kolegów pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, ratowników
medycznych, lekarzy oraz studentów wymienionych kierunków. Liczy się
każda pomoc, chcemy uzyskać informacje od jak najliczniejszych grup.

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,

dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny