W nawiązaniu do dzisiejszego Konwentu Przewodniczących przesyłam w załączeniu wstępne informacje dotyczące tzw. teleporady realizowanej przez pielęgniarki i położne. Jeśli znajdą się osoby chętne do podjęcia wyzwania i dodatkowej pracy to proszę o zbiorcze dane z Izby. Czas jest ograniczony więc proszę o informacje zwrotne do 9.04.2021 r.

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Poniżej pełna treść informacji.

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych

 1. Oferta skierowana do  pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.
 2. Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady. 
 3. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00 (na zasadzie nocnej i świątecznej pomocy medycznej – czyli:
 4. zebranie wywiadu
 5. wpisane danych do systemu (połączonego z systemem e-wuś)
 6. pokierowanie pacjenta gdzie powinien zgłosić się (np. SOR, IP, do AOS itp. lub zaordynowanie leku zgodnie z kompetencjami pielęgniarek, położnych, które posiadają odpowiedni kurs.
 7. Wycena teleporady udzielonej wyłącznie przez pielęgniarkę, położną wynosi 12,00 zł brutto ( teleporada oszacowana jest średnio na 10-15 minut dla pacjenta, czyli wpisanie do systemu, który będzie połączony z systemem e-wuś i udzielenie porady).  Przyjęto założenia, że na 1 godzinę przypadać będzie ok 6 porad natomiast oszacowano, że po nagłośnieniu i przeprowadzonej medialnej  kampanii może być ok. 100 000 porad dziennie.
 8. W przypadku konieczności odesłania pacjenta do lekarza to wycena tego typu porady wyniesie 8,00 zł (brutto).
 9. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez pielęgniarkę, położną: komputera, laptopa  z dobrym łączem internetowym, aby była łatwa możliwość odebrania połączenia od pacjenta.
 10. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym obsługującym teleporady, połączenia będą nagrywane.
 11. Utworzony zostanie grafik dyżurów, w którym swobodnie będzie można wpisać sobie wybrany czas ( 7 czy 14 godzin) i dzień dyżurowania.
 12. Projekt przewidziany jest na okres 1 roku, jeśli się sprawdzi będzie przedłużony.
 13. Pielęgniarki i położne  zainteresowane dodatkową pracą muszą w zgłoszeniu przesłać dane do umowy oraz dane o dodatkowych kwalifikacjach jeśli takowe posiadają:
 14. Imię nazwisko
 15. Nr PWZ
 16. Adres do korespondencji
 17. Adres mailowy, nr telefonu
 18. Dane teleadresowe do urzędu skarbowego
 19. Dane o posiadaniu kursu w zakresie ordynowania leków i posiadaniu podpisanej umowy z NFZ w tym zakresie ( w przypadku posiadania takiego kursu)

Oferta skierowana jest wstępnie do 500 pielęgniarek i położnych z całej Polski wobec czego decyduje kolejność zgłoszeń.