Przesyłam zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk – Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny – adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl

Partner merytoryczny webinaru:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Partner honorowy:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Partner programu edukacyjnego:
Boehringer Ingelheim

Bezpłatna rejestracja:

https://www.edukacjapacjenta.pl