Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” Pichlak, Szatanik – Praktyka Lekarska Sp.p. z siedzibą w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 50
ZATRUDNI:
• PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ do pracy w Przychodni POZ w Miłkowie oraz w Podgórzynie (mile widziane osoby z kursem szczepień),
• PIELĘGNIARKĘ/ PIELĘGNIARZA do obsługi punktu poboru materiału do badań ( poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:00/7:30 -9:00/9:30 – grafik możliwy do modyfikacji)


Oferujemy dowolną formę zatrudnienia oraz bardzo atrakcyjne warunki finansowe.
Mile widziane osoby z kursem szczepień.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod nr tel 508-231-333 lub drogą mailową: nzozpodgorzyn@gmail.com