Szanowni Państwo,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przystąpiła do projektu pozakonkursowego w Działaniach 7.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i lata następne „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, który będzie realizowane przez wszystkie Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce.

            Zgodnie z założeniami projektu zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych. Liczba miejsc została ustalona na podstawie danych z CRPiP i wynosi 10% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Okręgowym Rejestrze Położnych w Jeleniej Górze.

Dana osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie, liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie kursy będą prowadzone na terenie Jeleniej Góry (wykłady stacjonarne) w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela), pierwsze kursy wystartują jesienią 2022r.

W poniższej tabeli przedstawiamy wykaz kursów które będą realizowane przez OIPiP w Jeleniej Górze.

L.P.NAZWA   KURSU  Ilość EdycjiData Rozpoczęcia
1kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,    2  wrzesień 2022
październik 2022
2kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej    2  wrzesień 2022
październik 2022
3kurs specjalistyczny w zakresie wywiad i badanie fizykalne,    1  listopad 2022
4kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie    1  listopad 2022
5kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID -19  oraz po jej przebyciu     1  grudzień 2022
6kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi  1  grudzień 2022
7kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa pulmonologicznego,    1  grudzień 2022  
8kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  kardiologicznego (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19),    1  listopad 2022  
9kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19)        1    listopad 2022  
10kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modułem wykonanie i interpretacja USG),    1  listopad 2022  
11kurs specjalistyczny w zakresie edukacji w chorobach układu krążenia.  1  grudzień 2022