Kurs specjalistyczny z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

wentylacja-nabor

Webinarium „OPIEKA NAD CHORYMI NA NOWOTWORY”

W imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „OPIEKA NAD CHORYMI NA NOWOTWORY„.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 listopada br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://www.programedukacjionkologicznej.pl/wydarzenia

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.
Przypominamy, że zapisy na wydarzenie są możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na nowym Portalu Edukacyjnym www.programedukacjionkologicznej.pl

17.11.2022_opieka-nad-chorymi

Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak

*PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K.

Organizator
Programu Edukacji Onkologicznej

Dodatkowy nabór na kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo oddechowa”

dodatkowynabor

Webinarium „WYZWANIA W ONKOLOGII”.

I Forum „MAMA & NIEMOWLĘ”

Dnia 27 października 2022 roku Szpital św. Łukasza w Bolesławcu wraz z Fundacją „Wspierajmy Zdrowie” organizuje I Forum „MAMA & NIEMOWLĘ”, podczas którego odbędą się wykłady, warsztaty, targi, konsultacje lekarskie oraz zostanie przygotowany specjalny kącik zabaw dla dzieci. Tematem przewodnim spotkania będzie realizacja Standardów Opieki Okołoporodowej i Poporodowej w Polsce, a podczas całego wydarzenia poruszone zostaną najważniejsze tematy, z którymi każdego dnia mierzą się położne i rodzice. Przygotowane warsztaty z wykorzystaniem fantomów, filmów i innych pomocy szkoleniowych umożliwią zdobycie nowej wiedzy lub odświeżyć zapomniane umiejętności.

W załączniku plakat dotyczący I Forum Położniczego „Mama&Niemowlę”, na które serdecznie zapraszamy. Forum jest bezpłatne, przeznaczone dla położnych, pielęgniarek oraz rodziców. Bardzo prosimy o przekazanie informacji pracownikom oraz zamieszczenie plakatu w Państwa placówce. Więcej szczegółów oraz informacji na stronie

+http://www.konferencjapoloznicza.pl/+.

Konferencja „FITOTERAPIA XXI WIEK”

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji FITOTERAPIA XXI WIEKU, która odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia 2022 roku w Zakopanem,w Hotelu Nosalowy Dwór.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Koprenika  w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”

Regulaminy organizacyjne kursów specjalistycznych

Regulaminy organizacyjne kursów specjalistycznych realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś
priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowy nabór na kurs specjalistyczny

pismo-na-strone2

Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej

Akademia-poloznej-III-kwartal-2022-KOMUNIKAT-6

Strona 2 z 20

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén