Kategoria: Opinie

Pismo ws. dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielęgniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2022 roku (znak: NIPIP-NRPIP-
DM.025.28.2022.MK) w sprawie weryfikacji opinii prof. dr hab. Wieli Hojeńskiej, Konsultanta Krajowego w dz. farmacji klinicznej, dotyczącej realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta, w ramach których pielęgniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji oraz prośby dr Pawła Witta o wyjaśnienie treści ww. opinii przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Opinia prawna w przedmiocie możliwości dokonania zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej –zapomóg członkom OIPiP Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w zakresie objęcia członków samorządu pomocą z tytułu zachorowania na COVID-19

Przedmiotem opinii jest zagadnienie dotyczące możliwości dokonania zmian w aktualnie obwiązującym Regulaminie przyznawania pomocy finansowej – zapomóg członkom OIPiP w Jeleniej Górze oraz członkom innych Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (dalej zwany także: Regulamin) w zakresie objęcia członków samorządu pomocą z tytułu zachorowania na COVID- 19.

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén