Uwaga: do prawidłowego przeglądania poniższych dokumentów wymagane są programy:

Dla plików PDF – Adobe Acrobat Reader [pobierz]
Dla plików DOC – MS Word lub darmowy Libre Office [pobierz]

Wnioski do pobrania

 1. Arkusz aktualizacyjny
 2. Oświadczenie o podjęciu wykonywania zawodu
 3. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się PWZ
 5. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu
 6. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 7. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia
 8. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 9. Wniosek o zmianę na nowe zaświadczenie o PWZ

Pozostałe dokumenty

 1. Informacja
 2. Rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy
 3. Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy
 4. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
 5. Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
 6. Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
 7. Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 8. Program Przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej
 9. Wniosek o przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej
 10. Karta przeszkolenia cząstkowego dla pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat