W dniu 21 stycznia 2021 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 roku, które wyniosło 5.655,43 zł. Zgodnie z powyższym, w 2021r. obowiązują nowe wysokości opłat.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Santander Bank Polska o/Jelenia Góra
05 1090 1926 0000 0005 1400 5081

Z podaniem w tytule przelewu: Imię i Nazwiskonr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki opłacana jest składka

Przykładowy opis przelewu:
„KOWALSKA ANNA, XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), składka za styczeń 2019”

lub w kasie OIPiP w Jeleniej Górze 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01.07.2011r.(Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Skarbnik ORPIP w Jeleniej Górze

Elżbieta Gajowniczek

Materiały do pobrania: