Kategoria: Koronawirus Strona 1 z 3

Wyjaśnienie GIS ws. przewożenia odpadów medycznych

odpady-medyczne_Zal.-nr-2

Informacje dot. tzw. teleporady realizowanej przez pielęgniarki i położne

W nawiązaniu do dzisiejszego Konwentu Przewodniczących przesyłam w załączeniu wstępne informacje dotyczące tzw. teleporady realizowanej przez pielęgniarki i położne. Jeśli znajdą się osoby chętne do podjęcia wyzwania i dodatkowej pracy to proszę o zbiorcze dane z Izby. Czas jest ograniczony więc proszę o informacje zwrotne do 9.04.2021 r.

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Renta specjalna

pismo-Renta-Specjalna

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Ankieta dot. COVID-19 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty
naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie
tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są
badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam
się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy
współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie
odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR

Uprzejmie również Państwa proszę o jak najszerszą dystrybucję ankiety do
Koleżanek i Kolegów pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, ratowników
medycznych, lekarzy oraz studentów wymienionych kierunków. Liczy się
każda pomoc, chcemy uzyskać informacje od jak najliczniejszych grup.

Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,

dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR

W imieniu prof. dr hab. Michała Witta, Przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, pozwalam sobie przesłać stanowisko Komitetu w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 roku z prośbą o zapoznanie się.

Z poważaniem,

Dr hab. Marlena Szalata

Sekretarz naukowy
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

DziałaniaZespołuZarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 grudnia 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnościąróżnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

 1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
 2. Stanowisko nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 3. Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2.
 4. Wspólna Konferencja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych – Pielęgniarki i Położnemówiądość.https://nipip.pl/pielegniarki-i-polozne-mowia-dosc/oraz pismo skierowane do Premiera o pilne spotkanie ze środowiskiem
 5. Monitoring aktów prawnych.

ZespółZarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

 1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wezwania Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych przez Wojewodów do wydania wykazu, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020, poz. 1845 ze zm.).
 2. List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz CzłonkówSamorząduPielęgniarek i Położnych.
 3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udziału Pani Prezes NRPiP w konsultacjach dotyczących strategii szczepień.
 4. Aktualizacja aktów prawnych z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19.

Rehabilitacja po-covid-owa.

Witam, mamy w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Spółka z o.o. nowy pakiet, dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej
chorobie COVID -19. Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej ,
wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Zadaniem programu jest oddziaływanie lecznicze na osoby, u których zaprzestanie rehabilitacji spowodowałoby pogarszanie stanu zdrowia.
Bardzo proszę o udostępnienie, może ktoś potrzebuje

Pozdrawiam
Elżbieta Gajowniczek

Link do strony Uzdrowiska

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 listopada 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

 1. NRPiP skierowała pismo do Ministra Zdrowia z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej Załącznik nr 1.
 2. NRPiP skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie usprawnienia wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach wydawanych pielęgniarkom i położnym – Załącznik nr 2.
 3. Prezes NRPiP wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – Załącznik nr 3.
 4. Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia
 5. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 20 listopada br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Strona 1 z 3

Zasilane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén