Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze organizuje wyjazd na akcję protestacyjną w dniu 11.09.2021 r. do Warszawy. Uprzejmie proszę o rozpropagowanie w środowisku powyższej informacji.

Zapisy na wyjazd w biurze OIPiP do dnia 30.08.2021r. tel. 75 75 35 668; e-mail: [biuro@oipip.jgora.pl|]

Z poważaniem

Elżbieta Słojewska-Poznańska

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.