Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze ogłasza nabór uzupełniający na dwa pierwsze bezpłatne kursy specjalistyczne: 

  1. kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
  2. kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Dana osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie kursy będą prowadzone na terenie Jeleniej Góry (wykłady stacjonarne) w systemie weekendowym (piątek, sobota, niedziela).

Prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: biuro@oipip.jgora.pl z podaniem Imienia, nazwiska, numeru PWZ oraz numer telefonu.

Z uwagi na panujące przepisy prosimy aby osoby zainteresowane udziałem w kursie miały założone aktywne konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz założony Profil Zaufany.

Serdecznie Zapraszam

Elżbieta Słojewska – Poznańska

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze